USA

Uddannelser i USA

Uddannelser i USA

Læs mere om studieniveauer og uddannelser i USA, universitetets akademiske kalender og sprogkundskaber. Du kan læse mere på hvert enkelt universitet i menuen. Vores studievejledere vil med glæde guide dig og svare på dine spørgsmål om at læse i USA. Vores studievejledning er gratis!

Hvad kan jeg læse i USA?

Du kan læse:

  • College i USA
  • Bachelor i USA (læs mere under det enkelte universitet)
  • Kandidat i USA (læs mere under det enkelte universitet)
  • Et semester eller to (Study Abroad) i USA (læs mere undet det enkelte universitet)
  • Praktik i USA
  • Sportslegat i USA

Uddannelser i USA

Uddannelserne opdeles i 2 niveauer, undergraduate og graduate. Undergraduate fører normalt til en bachelorgrad, som i USA er på 4 år, hvor det første år er et såkaldt Freshman year. Det er ikke muligt at få støtte af SU styrelsen for dette år. De fleste danske studerende tager derfor et år med højere uddannelse i Danmark før de søger overførsel til USA.

På graduate niveau kan du tage en mastergrad som varer mellem 1-2 år. En PhD kræver 2 års uddannelse efter fuldført mastergrad. Man kan også tage denne grad direkte efter en bachelor. Så vil mastergraden indgå som en del af PhD'en. Ved professionsuddannelser skal man tage en pre-med, pre-vet eller pre-law bachelorgrad som derved danner grundlag for at søge optagelse til selve uddannelsen.

Akademisk kalender for uddannelser i USA

Skoleåret er opdelt i 2 semestre á 15 - 16 uger eller 3 semestre á 10 - 11 uger. 

Krav til sprogkundskaber for studerende i USA

Du skal kunne dokumentere gode engelskkundskaber. Den mest anerkendte sprogtest er  - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) TOEFL booker du online via TOEFLs hjemmeside. Her kan du også teste dig selv så du er bedre forberedt til testen på selve dagen.

Praktik under uddannelsen i USA

Flere uddannelser har det som et krav til uddannelsen at man skal igennem en praktikperiode, som kan være sideløbende med studiet og som tæller for et fag.

Du kan også tage et praktikophold i USA som en del af din danske uddannelse. Læs mere om praktik i USA.

Lyder USA fristende?
Kontakt os!
Kontakt