Gines liv som studerende i San Diego

Gines liv som studerende i San Diego

Vores egen praktikant Gine har været på studieophold på San Diego State University i USA. Her kan du læse hendes refleksioner over hendes faglige og personlige udvikling, og ikke mindst hendes spændende observationer af de store kulturelle forskelle der er mellem Danmark og USA!

Løbende vurdering og intet grønt eksamensbord

I USA har alt hvad man foretager sig i løbet af semesteret indflydelse på eksamenskarakteren. Så der er ikke noget med at gå op og score den gode karakter til sidst, fortæller Gine. Din deltagelse i undervisningen og din tilstedeværelse har også indflydelse. Der er ingen mundtlige eksamener. Gine havde en fremlæggelse på 15 minutter som del af den afsluttende karakter, men det var ikke en mundtlig eksamen som vi kender fra Danmark, ved bordet med den grønne dug.

En anden stor forskel er, at der i USA er megen udenadslære og der bliver i mindre grad lagt vægt på dens studerenes egen vurdering og refleksion over teorien. Gine siger, at denne metode ikke nødvendigvis gør det hverken lettere eller sværere at opnå gode karakterer. Det er bare en anderledes måde at lære på, og det kommer an på hvordan man lærer bedst og om man er god til at huske fakta og scanne læsestoffet.

Virksomhedsbesøg og personlig kontakt til professor

Nogle af underviserne er meget inspirerende og skaber debat i undervisningen - dog ikke på de store hold. Gine havde en underviser, Professor Lamke, som tog de studerende ud af klasselokalet for at fremvise forskellige virksomheder i den amerikanske kultur. På den måde kunne de studerende se hvordan oplevelsesøkonomi anvendes i praksis. Gine har stadig kontakt til sin professor, og de skal mødes til frokost når Gine skal tilbage til San Diego på besøg til oktober.

Udvikling gennem fremlæggelser og feedback

Gine fortæller at hun lærer bedst ved at tale om og anvende den teori hun har lært. Derfor fik hun rigtig meget ud af skulle fremlægge alene, hvor hun også skulle beskrive de forskellige fagbegreber på en letforståelig måde.

Gine beskriver det at fremlægge alene på et fremmedsprog som lidt nervepirrende, men en givende oplevelse fordi det var super fedt at komme derud hvor man føler at man ”dør lidt”. Hun fik god feedback fra underviseren og sine medstuderende, hvilket bare forstærkede rusen fra fremlæggelsen! Derudover har Gine fået forbedret sine engelskkundskaber.

Møde med lokal kultur og sammenligning af værdier i 2 samfund

Gine havde rejst en del før hun tog på udveksling, men intet har påvirket hende personligt i samme grad som sit udvekslingsophold. Hun har reflekteret meget over de forskellige livsstile, normer og værdier der er ved Danmark versus USA. Hendes fokus var at møde de lokale og ikke alle de andre internationale studerende. Det resulterede i at hun kom med til Halloween ”trick or treat” med amerikanske børn, thanksgiving hos en amerikansk familie med american football, corn pudding og ægte turkey legs.

Alt i alt siger Gine om sit ophold i San Diego at det var fantastisk. Hun er glad for at hun prioriterede at lære de lokale at kende, for der var rigtige mange danskere og andre internationale studerende. Gine tror på at man får den mest autentiske oplevelse ud af at være på udveksling ved at opsøge de lokale. De lokale kan vise alle de steder hvor turisterne ikke kommer, hvordan livet i virkeligheden er i området, og det er her man rigtigt oplever forskellen i sammensætningen af normer og værdier.

Gine ville for intet i verden bytte sine 5 måneder i San Diego ud med at blive hjemme i Danmark. Hun oplevede især en stor forskel i kønsrollefordelingen. Hun så den store kulturelle forskel, at mænd i USA føler at familiens økonomiske status er deres ansvar og generelt har de et mere traditionelt syn på kønsrollerne.  For eksempel holder amerikanske mænd døren for kvinder og ældre. Gine oplevede også en dag da hun var ude med sine veninder, at amerikanske mænd hjalp dem med at skifte dæk på bilen -  uden at spørge om deres mobilnumre bagefter!

Vil du på studieophold?
Kontakt studievejleder

 

Relaterede indlæg
Kontakt