• okt05

    Vejledning til TOEFL testen

    Formålet med TOEFL-testen er at teste engelskkundskaberne hos studerende, som har engelsk som fremmesprog. TOEFL står for Test of English as a Foreign Language. TOEFL testen skal vurdere din evne til at bruge og forstå engelsk i kategorierne lytte, læse, tale og skrive. Derfor er TOEFL testen opdelt i fire dele.

    1) TOEFL - Læsedelen Inkluderer 3-4 passager som skal læses. Der er 12-14 spørgsmål pr. passage. Du får 60-100 minutter til at svare på alle spørgsmålene i denne sektion. Passagerne er uddrag af tekstbøger på universitetsniveau, som bruges til at introducere et fagligt emne eller en disciplin. Passagerne vil behandle forskellige emner. Vær ikke bekymret, hvis du ikke er bekendt med emnerne. Alle svarene, vil være at finde i teksten.

    2) TOEFL - Lyttedelen Denne sektion indeholder spørgsmål om akademiske forelæsninger og lange... Læs mere
Kontakt