Visum til praktikplads i Kina

Visa krav Kina

Visum krav

Visum til Kina. Der skal indleveres en kopi af dit pas, dit navn, nationalitet, køn, beskæftigelse, pasnummer og udløbsdato i forbindelse med visum ansøgningen.

Vigtigt: Hvis du vil ansøge om visum på den kinesiske ambassade i et andet land end det land dit pas er fra, skal du huske at informere os om kontaktoplysningerne for den pågældende kinesiske ambassade hurtigst muligt. På den måde kan vi sikre os at det korrekte "invitation letter" bliver udstedt.

Visa invitationen vil almindeligvis blive udstedt indefor 10 arbejdsdage efter at ansøgningen er blevet indleveret, og vil så blive fremsendt til dig så du kan tage det videre til ambassaden i eget land.

Ambassaden vil bede dig om følgende informationer:

  • Invitationsbrevet (bliver fremsendt til dig)
  • Den færdigudfyldte visumansøgning (vi sørger for skabelonen)
  • To pasfoto
  • Pas - skal være gyldigt i minimum 6 måneder
  • Der kan af visse ambassader blive krævet anden information (eksempelvis bevis for at du har en bolig eller flybillet).

Du vil få dit pas tilbage indenfor 10 dage efter du har indgivet din ansøgning til ambassaden.

Hvorfor er det vigtigt at få det rigtige visum?

Nogle udlændinge render ind i alvorlige juridiske problemer med den kinesiske regering fordi de enten arbejder i Kina på et turistvisum eller et andet ikke-Z visum, eller fordi de har taget deltidsarbejde eller tager privatundervisning uden at have de nødvendige tilladelser. Overtrædelse af kinesisk lovgivning kan medføre alvorlige straffe, herunder fængsel, bøder på op til  500 RMB om dagen for hver dag man har opholdt sig i landet længere end tilladt, eller udvisning af Kina. Det er arbejdstagerens eget ansvar at forstå lokal lovgivning og overholde disse love. Derfor er det meget vigtigt at få det rigtige visum!

Visum priser

Omkostningerne forbundet med visum ansøgningen er inkluderet i prisen. Betalingen for selve papir-visummet følger herefter.

Har du spørgsmål om praktik og visum i Kina?
Kontakt en studievejleder
Kontakt