Anerkendelse af udenlandsk uddannelse

Anerkendelse af udenlandsk uddannelse
Når du skal på Study Abroad som del af din danske uddannelse, skal du sørge for at få forhåndsgodkendt dine fag inden du tager af sted. Snak med studievejelederen på din danske skole om de krav der stilles til de fag du vælger at tage.

Hvis du vil tage en hel uddannelse i udlandet, er det en rigtig god ide at kontakte en potentiel arbejdsgiver og spørge dem, om de vil anerkende din udenlandske uddannelse, når du kommer tilbage til Danmark. Du kan også kontakte en videregående uddannelsesinstitution i Danmark og spørge, om du med din udenlandske bachelor eller kandidat uddannelse ville kunne komme ind på en kandidat eller Phd uddannelse.

Styrelsen for International Uddannelse har også en god hjemmeside hvor du kan læse mere om det at få vurderet en afsluttet udenlandsk uddannelse.

Læs evt. også deres Landehåndbog hvor de generelt vurderer uddannelserne fra en række forskellige lande.

Vær opmærksom på at studier indenfor medicin og jura er struktureret anderledes i udlandet end i Danmark. Det er derfor sandsynligt at du, efter at have taget en uddannelse i udlandet, vil være nødt til at tage supplerende kurser i Danmark for at få lov til at praktisere herhjemme.

Få vejledning til dit studieophold i udlandet
Kontakt KILROY
Kontakt