Sådan søger du legater

Søg legater til studier i udlandet
Er du ved at planlægge dine studier i udlandet, men mangler information omkring legater og legatansøgninger? Så er du kommet til det rette sted. Læs KILROYs guide til legater til studier i udlandet.

Denne guide er en overordnet vejledning til legatsøgning, men den er målrettet til studerende som gerne vil læse i udlandet men mangler finansiering dertil.

Der er gode penge at hente gennem legatsøgning, især fordi der findes forholdsvis mange legater i Danmark. Det kan godt betale sig at lægge nogle kræfter i arbejdet - for resultaterne er det hele værd! At søge legater er meget individuelt og bygger ofte på din baggrund og personlige forhold så derfor er det svært at sige, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til legatsøgning. Det er en god idé at få dit 'jeg' og din historie med i ansøningen. Hvorfor søger du? Hvorfor skal de vælge dig? Hvorfor har du brug for pengene? Hvad er dine tanker og mål med dit studieophold? Hvis du kan formulere gode svar på disse spørgsmål i en ansøgning skrevet i et flydende sprog (på max. 1 side), er du godt på vej. Husk at det kræver øvelse og tid at skrive en god ansøgning.

Sådan kommer du i gang med din legatansøgninger:

Begynd med at lave en plan over din legatsøgning, så du har et overblik over din søgeproces. På denne måde får du dannet dig et overblik over hvor lang tid og hvor mange ressourcer du vil bruge på projektet. Du kan let komme til at bruge meget tid på at søge frem og tilbage på nettet, da der findes utrolig mange legater. Du kan evt. vælge at lave planen i Excel. Husk at anfør navn og adresse på legatet (dobbelttjek at legatet uddeles i det år du søger det), anfør ansøgelsesfrist og anfør hvilke dokumenter de kræver, anfør ligeledes hvis der er specielle bemærkninger til det pågældende legat. Hvis du laver en fejl eller mangler et dokument de efterspørger, kan du risikere at du ender i 'nej' bunken inden de overhovedet har læst din ansøgning - så sæt dig godt ind i tingene

Når du har fundet de legater du vil søge, så anfør følgende punkter udfra hvert legat:

 • Ansøgningsfristen

Er der løbende ansøgningsfrist eller kan man kun ansøge en eller to gange om året? Skal legatet ansøges inden opholdet påbegyndes eller kan man også søge under opholdet? Undersøg også hvornår legaterne bliver udbetalt.  Meget få legater udbetales med tilbagevirkende kraft, så er du først kommet hjem fra dit ophold er løbet kørt. Dog kan du ofte sagtens modtage legater MENS du er af sted. Så der er ofte mulighed for at ansøge fra udlandet. 

 • Er der ansøgningsskema?

Nogle legater benytter sig af ansøgningsskemaer. Disse skaffes som oftest enten fra legatets egen hjemmeside eller bliver udleveret fra det sekretariat hvor legatet bestyres. Her skal man ofte sende en frankeret svarkuvert for at få skemaet tilsendt. Det kan virke besværligt, men gør det, fordi mange falder fra her fordi de ikke 'orker det', og måske har du en fordel ved at søge de legater der kræver lidt mere tid? Der kan også være ansøgningsskemaer som skal udfyldes online. 

 • Er der bilag? Hvis ja, hvilke?

Der kræves næsten altid bilag til en legatansøgning, men antallet kan variere. Sæt dig godt ind i hvilke bilag de kræver, og følg anvisningerne for opbygningen og evt. rækkefølgen af dem.

Vi anbefaler at du laver listen så det legat hvor fristen er tættest på, står øverst på listen. På denne måde kan du søge legaterne systematisk og fokusere på ét legat af gangen. Det giver et rigtig godt overblik over din legatansøgning, og det er nemmere at holde fokus og gøre dine sætninger personlige og lækre at læse.

Hvilke punkter skal der med i min legatansøgning?

Overvej fx:

 • Hvor mange penge er realistisk at søge? Hvor meget uddeler det pågældende legat?
 • Hvad søger du penge til og hvorfor? Er det kun til husleje, bøger eller blot til dagligdagen?
 • Hvorfor skal de vælge dig?
 • Hvorfor er dit land og universitet spændende og relevant?
 • Hvordan kan dit studieophold i udlandet bidrage til noget positivt fx. for samfundet?
 • Hvad er dine planer og mål for fremtiden (vis at du er målrettet og ambitiøs)?
 • Hvorfor søger du netop hos denne fond, har du en relation til dem kan du nævne dette, eller hvis der er andet der kan linke dig til dem, vil det være en fordel.

Hvilke legater kan jeg søge som studerende?

Der findes et HAV af legater. Husk at vær realistisk i din ansøgning og lad være med at søge et legat der udelukkende er til studerende fra Thy, hvis du nu ikke er fra Thy eller har en relation til Thy. Der findes forskellige hjemmesider som har samlet en masse legater i en søgemaskine (fx. www.so.dk), hvor du kan søge på forskellige kriterier. Derudover findes der sider som, mod betaling, kan udfærdige en liste over legater og ofte også tilbyder at skrive ansøgningerne for dig. Du må selvfølgelig selv om du vil benytte dig af dette, men du kan selv lave en lige så god liste selv udfra dine Google søgninger eller udfra de legater vi nævner på denne liste

Det er ligeledes muligt at finde legater i fx legathåndbøger som kan lånes på biblioteket.

Du kan også finde mange legater ved simpelthen at Google med forskellige søgeord, såsom:

 • ”legater til studier i USA / Australien / Sydafrika osv.”
 • ”stipendier til udlandsophold” 
 • ”studier i udlandet” og
 • ”finansiering til studieophold i udlandet",

Du kan evt. også søge på engelsk.

Husk at du kan få forskellige resultater alt afhængig af kombinationen af søgeord.

Hvordan får jeg et legat?

Undgå at skyde med spredehagl i din legatsøgning. Brug tid og kræfter på de legater som du rent faktisk har en chance for at få.

Rigtig mange legater – især dem af ældre dato – har krav og betingelser som ansøgeren til legatet skal opfylde. Så før du begynder at søge legatet så læs fundsatsen grundigt. I fundsatsen er beskrevet nøjagtigt hvilke krav og betingelser du skal opfylde for at komme i betragtning af legatet. Skal du fx være i familie med medlemmer af Modstandsbevægelsen eller skal du være af islandsk afstamning eller have en særlig regional eller geografisk tilknytning til et sted, så skal du ikke søge legatet medmindre du rent faktisk opfylder kravene. Hvis du ikke opfylder de konkrete betingelser beskrevet i fundsatsen, kommer du ikke i betragtning. Ganske enkelt fordi dem, der uddeler legatet skal holde sig til fundsatsen. 

Kort og godt er din begrundelse for hvorfor netop du skal have dette legat rigtig vigtig. Gør dig ekstra umage med at få din personlighed og dit 'jeg' med i ansøgningen. Vis hvem du er og forklar og beskriv, men gør det nemt og overskueligt for læseren. Få gerne familie og venner til at læse din ansøgning igennem for taste- og stavefejl. Det er rigtig vigtigt at undgå!

Et lille ekstra tip til legatansøgningen:

Kommer du fra en lille by eller kommune kan det betale sig at få dine forældre, bedsteforældre eller andre til at holde øje med ugeavisen eller de regionale aviser. Her bliver legater slået op når det er ved at være ansøgningsfrist. Ofte er der ikke så mange ansøgere fordi folk ikke er opmærksomme på legaterne. Tjek også generelt i det lokalområde hvor du voksede op, da en del legater kræver at man har et tilhørsforhold til stedet. Spørg evt. din kommune eller region om de har nogle legater de bestyrer.

En anden god idé er at gå efter de legater som giver dig en fordel frem for andre. Nogle legater har meget specifikke krav til ansøgeren (fx familie- eller slægtsforhold eller geografiske eller regionale tilhørsforhold). Du kan også tjekke om din gamle folkeskole eller gamle gymnasium har legater. Jo mindre ansøgerskaren er, jo større er dine chancer for at få legatet.

Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørgsmål om legaterne?

Hvis du er i tvivl om, om der er særlige ting, som skal vedlægges ansøgningen så kontakt den person, som er tilknyttet legatet.

Hvordan finder jeg advokaten eller advokatfirmaet som administrer legatet? Når du søger efter legater på nettet er det muligt, at du finder et legat som ikke har oplysninger eller hjemmeside tilknyttet, men kun adressen på den advokat eller det advokatfirma som bestyrer legatet. Du kan søge mailadresse og telefonnumre på "Advokatnøglen" som er en søgeside over alle danske advokater.

Link: www.advokatnoeglen.dk/

Læs mere om hvilke legater du kan søge her
Læs om legater

 

Vi giver dig 9 tip til legatansøgningen
Læs artiklen her

 

Vil du i kontakt med en studievejleder?
Kontakt KILROY
Kontakt