SU og udlandsstipendium til studier i udlandet

SU i udlandet - udlandsstipendium
På baggrund af det øgede fokus blandt politikere og i erhvervslivet på vigtigheden af international erfaring og et godt netværk, blev der fra 2008 øgede muligheder for at få finansieret dele af eller hele din uddannelse i udlandet igennem SUs Udlandsstipendium.

Basisstøtte

Basisstøtten per studerende steget

  • SU Stipendium: 5.903 DKK per måned
  • SU Lån: 3.020 DKK per måned

Udlandsstipendium til et semester eller to i udlandet

Hvis du allerede er igang med en videregående uddannelse kan du vælge at tage et semester eller to i udlandet, som er en del af din nuværende uddannelse. I dette tilfælde tilbyder SU  støtte i op til 4 semestre og der kræves blot, at du kan få meritgodkendelse fra dit danske universitet for studieopholdet. 

  • Udlandsstipendie: mellem 22.450-47.250 DKK

Udlandsstipendium til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet

Ønsker du at tage en hel Masteruddannelse i udlandet kan du ansøge om at medtage dit udlandsstipendium til udlandet, så længe uddannelsen minimum er på 60 ECTS points.

  • Udlandsstudielån: 102.617 kr (kun hele Master uddannelser)

Udlandsstipendiet (taxametertilskudet) er det beløb, som et dansk universitet modtager i statstilskud for din studieplads. Det ligger typisk mellem ca. 22.450 og 47.250 pr. semester - afhængigt af studieretningen.

Alle danske studerende kan benytte denne ordning, så længe uddannelsen er anerkendt af SU og du har nok SU-klip til at leve op til kravene. Hvis din uddannelse tager op til 2 år skal du blot ved uddannelsens start have fem SU-klip eller slutlånsrater til rådighed for hver uddannelsesperiode, der svarer til 30 ECTS points. Hvis din uddannelse tager mere end 2 år kræver SU, at du har mindst 20 SU-klip/slutlånsrater til rådighed for uddannelsesperioden.

Selvom du modtager Udlandsstipendiet kan du fortsat beholde det alm. SU stipendium og SU-lån.

Du kan dele udlandsstipendiet

Du kan vælge at bruge udlandsstipendiet til en hel uddannelse på kandidatniveau eller på et studieophold. Du kan også dele stipendiet imellem et studieophold og en hel uddannelse, så du for eksempel tager et halvt års studieophold svarende til 30 ECTS-point, efterfulgt af halvandet år på en videregående uddannelse på kandidatniveau svarende til 90 ECTS-point.

Hvis du søger udlandsstipendium i de maksimale to år til en hel uddannelse på kandidatniveau, må du ikke tidligere have anvendt ordningen til studieophold.

Vær også opmærksom på at du højst kan medbringe din almindelige SU til udlandet i 4 år. Dette kan være relevant hvis du vil tage flere uddannelser i udlandet.

Studieudgifter ved studier i udlandet

Undervisningsafgiften kan variere meget, afhængig af studie, land og universitet. Normalt vil den dog i stor grad kunne finansieres igennem SU og legater fra diverse fonde.

På SUs hjemmeside kan du se mere om ca. hvor meget du kan forvente at modtage (taxametertilskud) og du kan samtidigt se hvilke hele kandidat-uddannelser der allerede er blevet godkendt til denne støtte fra SU.

Kontakt KILROY for mere information om omkostninger og finansiering af netop dit drømmestudie.

Få hjælp til planlægning af dit studieophold i udlandet
Kontakt en studievejleder
Kontakt