Erhvervsøkonomi

studere erhvervsøkonomi i udlandet

Studér erhvervsøkonomi i udlandet

Find de forskellige universiteter, der tilbyder studier indenfor erhvervsøkonomi i udlandet, ved at udvide listen nedenfor.

Ved at studere erhvervsøkonomi i udlandet får du et indblik i virksomheders økonomiske problemstillinger og udfordringer. Du bliver uddannet til at foretage økonomiske analyser, der kan være med til at hjælpe virksomhedens økonomiske grundlag. 

En uddannelse i erhvervsøkonomi berører desuden flere andre relevante aspekter i samfundsmæssig kontekst som erhvervsjura og samfundsfag. Disse er med til at skabe en forståelse for, hvordan virksomheders økonomi spiller sammen med, og bliver påvirket af, øvrige aspekter i samfundet.

Hvad kan jeg bruge en erhversøkonomi-uddannelse til? 

Erhvervsøkonomi er en god bacheloruddannelse, der åbner op for flere forskellige muligheder på kandidatuddannelsen.

Uddannelser i erhvervsøkonomi kan naturligvis variere fra universitet til universitet, men nogle af de typiske fag, du støder på er: 

  • Regnskab og finansiering
  • Afsætning
  • Organisationsanalyse
  • Erhversjura
  • Samfundsfag

Hvor kan jeg læse erhvervsøkonomi i udlandet?

På nedenstående liste finder du de forskellige universiteter, der tilbyder en uddannelse inden for erhvervsøkonomi.

Få mere information om uddannelser inden for Erhvervsøkonomi i udlandet
Kontakt os
Kontakt