RMIT University

Studerende i Melbourne - læs på RMIT

Mit semester i Australien

Læs Isabellas historie om hendes studietid på RMIT i Melbourne. Hvis du også vil studere på RMIT, kan KILROYs studievejledere vejlede dig gratis.

Navn: Isabella

Studieby: Melbourne 
Universitet: RMIT
Studieretning: Media Studies

Fag læst på RMIT:

  • Communication Design Project - Illustration
  • Design in Advertising
  • Advertising Professional Practice

Undervisning med workshops og ekskursioner

I faget “communication design project” havde vi én gang om ugen undervisning kombineret med workshop i 4 timer, men det foregik ikke altid i klasseværelset. Omkring hver 2. undervisningsgang var vi på udflugt. Blandt andet i zoo, på medicinsk institut og på diverse museer hvor vi modtag privat undervisning af museumsarbejdere. Hver uge blev vi introduceret til en ny tegnestil og nye materialer at arbejde med, og så skulle vi derfra selv udvikle et nyt værk.

I de øvrige 2 fag; Design in Advertising og Advertising professional practice foregik det som på de danske universiteter, hvor man 1-2 gange om ugen var til forelæsning og en gang om ugen i tutorials hvor holdet er delt op i mindre hold og modtager mere klasseværelselignende undervisning, med fremlæggelser og gruppearbejde.

Karakterer er baseret på hele semestret - ikke kun til eksamen!

Isabella forklarer, at hun i alle tre fag blev vurderet ud fra de projekter hun havde lavet i løbet af hele semesteret. Karakteren blev baseret på et pointsystem inddelt i forskellige intervaller. I eksempelvis Design for Advertising havde vi 2 store opgaver som hver talte 37,5 % (37,5 point) og 2 mindre som hver talte 12,5 % (12,5 point). Så hvis de studerende eksempelvis fik samlet i alt 82 point i faget så stod man til at få karakteren HD, som er det højeste man kan få. For at få HD skal man ligge i point-intervallet 80-100 point.

På den måde bliver man vurderet ud fra én samlet præstation strakt ud over et helt semester, og ikke som oftest i DK hvor man får én chance til at bevise hvad man kan i forbindelse med en afsluttende eksamen.

studerende på rmit

Studerende på RMIT.

Undervisningen på RMIT

Isabella er vild med at deltage i store og små projekter, og ser det som en fordel at blive vurderet ud fra en bred vifte af forskellige projekter i stedet for ét afgørende projekt/eksamen. Isabella mener, at det er en mere fair vurdering af en studerendes kunnen, og føler i den grad at det fjerner et kæmpe pres i forhold eksamensangst. Hun tror også at det er mere betryggende for underviseren, da vedkommende kan tage fat i en studerende og hjælpe og guide personen tids nok hvis denne har besvær med en opgave eller ikke kan følge med i undervisningen. I Australien er der mere kontakt mellem underviser og elev, da de studerende netop bliver nødt til at møde op til undervisningen og arbejde sammen på et konstant niveau for at samle flest mulige point sammen. Underviseren bemærker i høj grad hvem der er til stede, og hvem der udebliver.

Faglig udvikling gennem caseopgaver

De teorier man lærer i undervisningen på RMIT bliver brugt direkte i en virkelighedsnær opgave. Dette medfører at man hurtigere finder ud af hvad man har lyst til at arbejde med i fremtiden i erhvervslivet. Royal Melbourne Institute of Technology er kendt for at uddanne elever der i højere grad er rustet til erhvervslivet, da deres cases er relevante og tester den studerendes evne i at benytte teorien i praksis. Isabella føler sig derfor mere sikker og målrettet, ved hvad hun skal fokusere på og hvilke kompetencer hun ønsker at udvikle.

Studieophold i Australien - fagligt og personligt givende

Isabella er meget glad for Australien, hvor hun også backpackede lige efter hun  færdiggjorde gymnasiet, og fandt det dejligt at vende tilbage til skønne Melbourne. Under sit studieophold har Isabella mødt en masse spændende mennesker fra hele verden som hun i den grad stadig holder kontakten med.

studier på rmit - melbourne study abroad

Isabella synes at alle skal tage på udveksling hvis de har lyst til det; det giver én utroligt meget både fagligt og personligt. Som hun siger: "Vi er meget privilegerede og forkælede i Danmark da vi både får studiet betalt og får vores SU med. Det var der ingen af mine udenlandske medstuderende som fik".

Vil du på studieophold i udlandet?
Kontakt en KILROY studievejleder

 

Lyder RMIT University fristende?
Få gratis vejledning
Kontakt