New Zealand

Uddannelser i New Zealand

Universitetsuddannelserne opdeles i tre niveauer: Lavere uddannelsesstudier (bachelor), højere uddannelsesstudier (kandidat/masters) og PhD studier, som tages efter en færdiggjort kandidatuddannelse.

Studieniveauer for uddannelser i New Zealand

En Bacheloruddannelse, tager oftest tre år at færdiggøre mens en kandidat-/masteruddannelse tager 1 til 2 år. Når du har færdiggjort en Bacheloruddannelse, så har du chancen for tage en kandidat eller et Honors-år. I New Zealand starter de fleste studerende med at arbejde efter en bachelor, så hvis du tager en bachelor er der gode chancer for at få et godt job, hvis du har lyst til at blive i New Zealand. Du kan også tage til New Zealand i 1-2 semestre (study abroad) gennem KILROY og læse nogle fag som en del af din danske uddannelse og dermed få meritoverført dit udlandsophold til din danske uddannelse. 

Studierne er en kombination af forlæsninger, seminarer i mindre studiegrupper eller selvstudier. I slutningen af semestret tager man ofte en endelig eksamen i hvert fag.

Akademisk kalender for uddannelser i New Zealand

De fleste uddannelser starter i februar eller juli. Nogle skoler har også et sommersemester i New Zealands sommerperiode fra december til februar. Din ansøgning bør være sendt ind i slutningen af november, hvis studierne starter februar eller i slutningen af april, hvis studiet starter i juli. Hvis studierne starter i december bør du søge senest i slutningen af august. Kontakt KILROY for mere info om ansøgningsfrister.

Krav til sprogkundskaber for uddannelser i New Zealand

Flere af universiteterne godkender engelskkaraktererne fra studentereksamen som det sproglige adgangskrav. Kravene til eksamen kan være at den max. må være 5 år gammel og at karaktererne (som regel) er et 7-tal på A-niveau eller et 10-tal på B-niveau.

Engelsk test før uddannelsen i New Zealand

Hvis dine engelskkundskaber ikke kan bevises ved hjælp af din studentereksamen, skal du muligvis tage en sprogtest, f.eks. TOEFL testen (Test of English as a Foreign Language), som er den mest anerkendte internationale sprogtest. TOEFL booker du online via TOEFLs hjemmeside. Her kan du også teste dig selv, så du er bedre forberedt til testen på selve dagen.

Lyder New Zealand fristende?
Få gratis vejledning
Kontakt