USA

Pris for at studere i USA

Finansiering af studier i USA

Både studieafgifter og boligomkostninger varierer meget i USA, afhængig af by, område og universitet.

Studieafgifter i USA

Studieafgifter varierer meget fra studiested til studiested. Generelt set er statsskoler og statsuniversiteter noget billigere end de private. KILROYs samarbejdsuniversiteter ligger på ca. 34.000 kr. per semester, men dette beløb kan variere utroligt meget alt afhængig af hvilken uddannelse du vil læse og hvilket universitet du vil læse på. Vi anbefaler at du kontakter KILROYS studievejledere for mere info om semesterpriser på det universitet du gerne vil studere på. Vores studievejledning er gratis og vi vil med glæde svare på dine spørgsmål om at læse i USA.

Leveomkostninger i USA

Boligomkostninger varierer meget i USA. I de største byer er lejepriserne meget høje på det private marked. Leveomkostningerne vil derfor variere meget i forhold til hvor du bor. Mad og drikkevarer ligger nogenlunde på dansk niveau, mens det generelt er billigere at spise ude. Unge og studerende vil ofte kunne få rabatter. Du bør regne med mellem 40.000 og 60.000 kr. per studieår til at dække bolig- og leveomkostninger.

Finansiering af studier i USA

Som dansker har du mulighed for at få det meste af din SU med til udlandet når du vælger en uddannelse på et universitet som akademisk kan godkendes af SU styrelsen. Dette drejer sig om: almindelig SU og SU lån. Dette vil i mange tilfælde kunne dække de månedlige leveomkostninger ved studier i udlandet.

Du har desuden mulighed for at søge om SUs Udlandsstipendium hvis du skal af sted på et 1-2 semestres studieophold (som en del af din danske uddannelse) eller hvis du vil tage en hel kandidatgrad. Dette legat vil normalt dække mellem 40 - 60 % af studieafgifterne, men kan i nogle tilfælde dække alle omkostninger til studieafgift.

Privat støtte

For at finansiere den del af skolepengene som ikke dækkes af SU, findes der flere muligheder. Dette kan være gennem tilskud fra banklån eller ved at søge danske legater som støtte. Man kan også søge om støtte fra det man ønsker at læse på gennem dennes fonde.

Arbejde der kan finansiere studierne i USA

Ifl. de amerikanske immigrationsmyndigheder er det ikke tilladt at arbejde ved siden af studierne de første 9 måneder. Undtagelsen er arbejde på Campus. Efter 9 måneder må man arbejde max. 20 timer ved siden af studierne, dog er fuldtidsarbejde tilladt i skoleferierne.

Har du spørgmål?
Kontakt en studievejleder
Lyder USA fristende?
Kontakt os!
Kontakt