USA

Uddannelser i USA

Uddannelser i USA

Du kan læse alt i USA. Intet er umuligt i 'the land of the free'. Hos KILROYs studievejledere kan du få meget mere information om universiteterne, uddannelserne og valg af fag i USA. Vores studievejledning er gratis!

Hvad kan jeg læse i USA?

Du kan læse alt fra jura, marketing, sprog, økonomi, sundhed, medier, dans og skuespil. Alt er muligt.

Vi vejleder om uddannelser i USA, hvad enten du drømmer om:

  • College i USA
  • Bachelor i USA (læs mere under det enkelte universitet)
  • Kandidat i USA (læs mere under det enkelte universitet)
  • Et semester eller to (Study Abroad) i USA (læs mere undet det enkelte universitet)
  • Praktik i USA
  • Sportslegat i USA
  • Ph.d. i USA

Uddannelser i USA - niveauer

Uddannelserne opdeles i 2 niveauer, undergraduate og graduate. Undergraduate fører normalt til en bachelorgrad, som i USA er på 4 år, hvor det første år er et såkaldt Freshman year. Det er ikke muligt at få støtte af SU styrelsen for dette år. De fleste danske studerende tager derfor et år med højere uddannelse i Danmark før de søger overførsel til USA, eller søger legater til finansiel støtte det første studieår i USA.

På graduate niveau kan du tage en mastergrad som varer mellem 1-2 år. En PhD kræver 2 års uddannelse efter fuldført mastergrad. Man kan også tage denne grad direkte efter en bachelor. Så vil mastergraden indgå som en del af PhD'en. Ved professionsuddannelser skal man tage en pre-med, pre-vet eller pre-law bachelorgrad som derved danner grundlag for at søge optagelse til selve uddannelsen.

Akademisk kalender for uddannelser i USA

Skoleåret er opdelt i 2 semestre á 15 - 16 uger eller 3 semestre á 10 - 11 uger. 

Krav til sprogkundskaber for studerende i USA

Du skal kunne dokumentere gode engelskkundskaber. For nogle studerende kræves det at du tager en international engelsktest, det er dog ikke alle der behøver dette. Kontakt vores studievejledere for at høre om det er nødvendigt for dig.
Den mest anerkendte sprogtest er  - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) TOEFL booker du online via TOEFLs hjemmeside. Her kan du også lave øvelser, så du er bedre forberedt til testen på selve dagen.

Praktik under uddannelsen i USA

Flere uddannelser har det som et krav til uddannelsen at man skal igennem en praktikperiode, som kan være sideløbende med studiet og som tæller for et fag.

Du kan også tage et praktikophold i USA som en del af din danske uddannelse.

Lyder USA fristende?
Få gratis vejledning
Kontakt